22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

"TEMİZ SUYA ERİŞİM TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR" HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, en...

ASO MART AYI MECLİS TOPLANTISI

ASO MART AYI MECLİS TOPLANTISI

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, üretim ve iş yerlerinin ayakta...

OYAK’TAN STRATEJİK YATIRIM

OYAK’TAN STRATEJİK YATIRIM

OYAK Maden Metalürji Grubu, demir-çelik sektöründeki pazar payını sağlamlaştırmak ve...

 ATO VE OAİB ANKARA İHRACATININ GELECEĞİ İÇİN STRATEJİ OLUŞTURUYOR..

ATO VE OAİB ANKARA İHRACATININ GELECEĞİ İÇİN STRATEJİ OLUŞTURUYOR..

“2050’YE DOĞRU ANKARA İHRACAT STRATEJİSİNİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI” BAŞLADI. ATO BAŞKANI...

SANAYİDE RUSYA İLE DEV İŞBİRLİĞİ

SANAYİDE RUSYA İLE DEV İŞBİRLİĞİ

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun Ankara’da yapılan 13’üncü Dönem Toplantısı son...

 • 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

  22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

  Salı, 09 Nisan 2019 20:46
 • ASO MART AYI MECLİS TOPLANTISI

  ASO MART AYI MECLİS TOPLANTISI

  Salı, 09 Nisan 2019 20:44
 • OYAK’TAN STRATEJİK YATIRIM

  OYAK’TAN STRATEJİK YATIRIM

  Salı, 09 Nisan 2019 20:43
 • ATO VE OAİB ANKARA İHRACATININ GELECEĞİ İÇİN STRATEJİ OLUŞTURUYOR..

  ATO VE OAİB ANKARA İHRACATININ GELECEĞİ İÇİN STRATEJİ OLUŞTURUYOR..

  Salı, 09 Nisan 2019 20:42
 • SANAYİDE RUSYA İLE DEV İŞBİRLİĞİ

  SANAYİDE RUSYA İLE DEV İŞBİRLİĞİ

  Salı, 09 Nisan 2019 20:39

Türkiye 2020 yılına kadar iddialı bir büyüme hedefi belirledi. 2017 yılında da büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak revize edilirken, 2018-2020 yılları döneminde de yüzde 5,5 büyümeyi hedef olarak belirledi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılına ilişkin göstergelerin yıl genelinde yüzde 5,5 seviyesinde büyüme oranının yakalanabileceğine işaret ettiğini belirterek, “Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde uygulayacağımız reformlar sayesinde yüzde 5,5 düzeyinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme patikası hedefliyoruz” dedi.

13 BİN DOLARLIK KİŞİ BAŞI GELİR

Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’la ortak düzenlediği basın toplantısında Yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıkladı. Şimşek, yeni OVP’nin temel amacının, makro ekonomik istikrarın sürdürülmesi, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin arttırılması, iş ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, kamuda kurumsal kalitenin arttırılması yoluyla büyümenin hızlandırılması, istihdamın arttırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi olduğunu vurguladı. 

Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve cari dengenin iyileştirilmesinin önem arz ettiğine dikkati çeken Şimşek, “Türkiye ekonomisi 2016’da karşılaştığı iç ve dış olumsuzluklara rağmen yüzde 3,2 oranında büyümüştür. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle 2016’nın son çeyreğinden itibaren ekonomide hızlı bir toparlanma gerçekleşti. 2017’ye ilişkin göstergeler yıl genelinde yüzde 5,5 büyüme oranının yakalanabileceğine işaret etmektedir. Program döneminde de uygulayacağımız reformlar sayesinde yüzde 5,5 düzeyinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını arttırdığımız bir büyüme politikası hedefliyoruz. Son 14 yılda küresel krize ve birçok iç ve dış şoka, jeopolitik gerginliklere rağmen Türkiye ortalama yüzde 5,6 büyümüştür” dedi. Söz konusu hedeflerin son derece gerçekçi olduğuna işaret eden Şimşek, “Nihai hedefimiz tabi ki ülkemizin refah seviyesini daha da yükselterek ekonomimizi üst gelir seviyesine taşımaktır. Program dönemi sonunda kişi başı milli gelirimizin 13 bin doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bu seviye bugün itibarıyla Dünya Bankası tanımına göre üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik değerin üzerindedir.” diye konuştu.

YILSONU ENFLASYON YÜZDE 9,5

Şimşek, geçen yıl ekonomideki ivme kaybının da etkisiyle işsizlik oranında tedrici bir artış söz konusu olduğunu belirterek, istihdamı arttırmaya yönelik alınan tedbirler ve ekonomik büyümedeki hızlanma sonucunda işsizlik oranında yılbaşından itibaren kademeli bir iyileşme sağlandığını ifade etti. Program dönemi boyunca bu eğilimin devam edeceğini öngördüklerinin altını çizen Şimşek, “2019 itibarıyla işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında yüzde 9,6 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz ki bu, güçlü iş gücüne katılım oranı ve çalışma çağı nüfusundaki artışa rağmen sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 9,5 olacağını öngördüklerini kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:      

“Önümüzdeki dönemde enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesi beklenmektedir. Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde enflasyonun kademeli olarak iyileşerek yüzde 5 seviyesine gerilemesini hedefliyoruz. 2016’da milli gelire oranla yüzde 3,8’e kadar gerileyen cari işlemler açığının 2017’de altın ve enerji dengesindeki bozulma nedeniyle bir miktar artmasını bekliyoruz. Diğer yandan program döneminde uygulayacağımız politikalar sayesinde cari açığın, gayri safi yurtiçi hasılaya oranla kademeli olarak düşerek 2020’de yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Cari işlemler açığının finansmanını iyileştirmeye yönelik çabalarımız devam etmekte. Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesi bu konuda temel önceliğimizdir.”      

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİ 2018’DE YÜZDE 1.9

Şimşek, ekonomiyi desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle 2017’de merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 2 olmasını öngördüklerini kaydederek, “Bütçe gelirlerinin kalitesinin, cari harcamalarda tasarrufun arttırılması ve yatırım harcamalarının etkinleştirilmesi sonucunda program dönemi boyunca açığın kademeli olarak iyileşmesini hedefliyoruz. 2018’de yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesi beklenen merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını program dönemi sonunda yüzde 1,6’ya düşürmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, 2017’de yüzde 2,4 seviyesine yükselmesi beklenen kamu kesimi borçlanma gelirinin milli gelire oranının program dönemi sonunda yüzde 1,3’e gerilemesini hedeflediklerini vurguladı. Geçen yıl Avrupa Birliği tanımlı borç stokunun gayri safi iç hasılaya oranının yüzde 28,1 olduğunu hatırlatan Şimşek, “Bunun 2017 sonunda sınırlı artarak 28,5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2018’de bu seviyede kalacak olan borç stokunun program dönemi sonunda yüzde 27,5 seviyesine gerilemesini bekliyoruz” dedi.      

KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK

Şimşek, kalıcı fiyat istikrarına odaklı para politikasının devam edeceğini, enflasyonda katılığa sebep olan yapısal sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılacağını söyledi. Gıda enflasyonundaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak lisanslı depoculuk hizmetlerinin özel sektör eliyle yaygınlaştırılacağını vurgulayan Şimşek, “Tarladan son tüketiciye kadar soğuk zincir yatırımları destelenecektir. Toptancı hal yasası çıkartılacaktır. Kamuda mali sürdürülebilirlik için kamu harcamalarında etkinliği artıracağız. Bunun için cari harcamaların artışı kontrol altında tutulacaktır. Taşıt kullanımında tasarrufa gidilecektir. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek ve çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı. Şimşek, sosyal yardımlardan yararlananlara ilişkin denetim faaliyetlerinin yaygınlaştırılacağını dile getirerek, “Kamu yatırımlarının da etkinliğini artıracağız. Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken ticareti destekleyecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikte öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecek. Bu kapsamda yatırım ödenekleri tahsisinde yük odaklı bölünmüş yol, liman ve demiryolu, sulama ve arazi toplulaştırma, maden ve ham madde arama, e-devlet altyapısı, afetlere hazırlık, eğitim ve sağlık altyapısı, teknoloji Ar-Ge altyapıları öncelikli olarak değerlendirilecektir.” şeklinde konuştu.      

EMLAK VE KALKINMA BANKASI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Şimşek, kamu gelirlerinin artırılması için gelir, vergi, usul, katma değer ve emlak vergilerine yönelik mevzuat güncellemesi olacağına da değinerek, mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılacağını kaydetti. Verimsiz kullanılan veya atıl kamu varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerinin uygun koşullarda satışının sağlanacağına işaret eden Şimşek, “Hazine taşınmazlarının lehtar ve kiracılara doğrudan satışı kolaylaştırılacak. Tescil harici alanlar hazine adına tescil edilerek ekonomiye kazandırılacak. Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak. Kamu mali sisteminin kurumsal yapısı da daha da güçlendirilecek” dedi. Şimşek, sistemik risklerin sınırlandırılması amacıyla ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı kayıpların tazmini için alacak sigortasının yaygınlaşacağına değinerek, “Finansal sistemin derinleştirilmesi ve yurt içi tasarrufların artırılması için altına dayalı tahvil, kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek. Emlak ve Kalkınma bankaları yeniden yapılandırılacak. Bireysel Emelilik Sistemi (BES) gözden geçirilerek kapsamı genişletilecek. Faizsiz finans sistemi daha da geliştirilecek. Kur riskini azaltmak ve yönetmek için makro ihtiyati düzenlemeler yapılacak. Cari dengede sürdürülebilirlik için ihracatı artıracağız. Bu amaçla uluslararası doğrudan yatırım stratejisi hazırlanacak. E-ihracat uygulamaya geçirilecek. İhracatçıya tek noktadan ihracat kolaylığı sağlanacak. Turizmde dönüşüm sağlamak amacıyla turizm stratejimiz yenilenecek. Enerjide ithalatta dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının payı daha da artırılacak. Finansman imkânlarının iyileştirilmesi amacıyla Eximbank’ın ödenmiş sermayesi artırılacak” ifadesini kullandı. Doğu-batı koridorundaki demiryolu yatırımlarının hızlandırılacağının altını çizen Şimşek, kuzey-güney koridorunda ulaşımla ilgili darboğazların da giderileceğini ifade etti.      

BÜYÜK OSB’LERE DİGİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ

Program kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılacağını anlatan Şimşek, yeni teknoloji alanlarında yerel bilgi platformlarını destekleyeceklerini, yeni nesil erişim şebekelerini yaygınlaştıracaklarını, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı uygulamalara geçişi hızlandıracaklarını söyledi. Yeni uydularla iletişim kapasitesinin artırılacağına dikkati çeken Şimşek, yeni teknoloji geliştirme çalışmalarına hız verileceğini belirtti. Açık kaynak kodu yazılım kullanımıyla, kamuda bilgi güvenliği ve tasarrufların da artırılacağının altını çizen Şimşek, siber güvenliğe yönelik yasal düzenlemelerin tamamlanacağını ve bu konuda Türkiye’nin güçlendirileceğini vurguladı. Şimşek, imalat sanayisi ve madenciliğin önceliklendirildiğine işaret ederek, bu çerçevede büyük OSB’lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezlerinin kurulacağını açıkladı. İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, raylı sistem, havayolu araçları, savunma sistemleri, enerji ekipmanları, bilişim ve haberleşme sistemleri alanlarına öncelik verileceğine değinen Şimşek, proje bazlı teşvik sisteminin tanıtımına ağırlık vereceklerini, başta petro kimya sektörü olmak üzere büyük ölçekli stratejik yatırımları destekleyeceklerini kaydetti. Yerli marka otomobil destek programının hayata geçirileceğini dile getiren Şimşek, madencilik arama yatırımlarının artırılacağını bildirdi.      

CAZİBE MERKEZLERİ İÇİN TEŞVİKLER YÜRÜRLÜĞE KONULACAK

Şimşek, cazibe merkezi olarak belirlenen bölgelerde yatırımların artırılması için gerekli teşvik ve imkanların yürürlüğe konulacağını söyledi. Tarımsal üretimin güçlendirilmesi için tarımsal desteklerin, üretim hedefleri, verimlilik ve çiftçi geliri dengesi gözetilerek yeniden düzenleneceğini anlatan Şimşek, büyük ölçekli tarımsal işletme modeline geçişin destekleneceğini vurguladı. Şimşek, su kullanımının etkinleştirilmesini teminen Su Kanunu çıkarılacağına işaret ederek, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılacağını kaydetti. Hayvancılıkta üretimin artırılması için kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapının geliştirileceğini dile getiren Şimşek, meraların girişimciler tarafından ıslah edilerek kullanımının sağlanacağını, damızlık materyal üretimiyle yetiştiricilik yapan işletmelerin ölçeğinin büyütüleceğini belirtti.      

İş ve yatırım süreçlerini iyileştireceklerinin altını çizen Şimşek, bunun için bürokratik izin, onay ve işlemlerin elektronik ortama aktarılarak süreç hızı ve kalitesinin artırılacağını söyledi. Yatırım destek ofisleri kapasitelerinin güçlendirileceğini belirten Şimşek, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararı, yatırımcının ÇED raporunu eksiksiz teslimine müteakip azami 2 ay içinde sonuçlandırılacak. Yatırım yeri tahsisinin kolaylaştırılması için potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi ve yatırımcılara daha kolay yer tahsisinin yapılabilmesini teminen, coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlanacak. Büyük ölçekli yatırımlara uygun yer tahsisi daha da kolaylaştırılacaktır.” diye konuştu.      

Şimşek, iş ve ticaret uyuşmazlıklarında hukuki öngörülebilirliği artırabilmek için yatırım, ticaret ve finans konularında mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanacağına değinerek, bu sayede yargılama sürelerinin kısaltılacağını kaydetti. Yeni icra dairesi modelinin yaygınlaştırılacağına dikkati çeken Şimşek, elektrik, su, telefon gibi borçlar için icra dairesine gidilmeden daha az masrafla ödeme yapılabilmesinin sağlanacağını anlattı. 

KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNDE YENİ MODELLER  

KOBİ’lerin finansmana erişimin etkin hale getirilmesi amacıyla girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi ve kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman imkanları ve teknolojik girişimcilik destek modellerinin daha da geliştirileceğini vurgulayan Şimşek, KOBİ’lerin finansman erişimini kolaylaştırmak üzere banka teminat mektubu yerine, kefalet sigortası kullanılabilmesine imkan sağlayacak düzenlemeleri yapacaklarını, bölgesel girişim sermayesi uygulamalarına başlayacaklarını açıkladı. Şimşek, şunları kaydetti:      

“Kamuda kurumsal kalitenin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma ve koordinasyon için önümüzdeki 3 yıllık süreçte, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulama esasları ve yol haritası hazırlanacak. Kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı daha da netleştirilecek. Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacak, mevcut kurumlar ihtiyaç doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Kamu sermayeli kuruluşlar için yönetişim kanunu çıkartılacak. Büyükşehir Belediye Kanunu yeniden düzenlenecek, büyükşehir belediyelerinde personelin uzmanlaşma düzeyini yükseltecek bir program hazırlanacak. Kalkınma Ajansları başta olmak üzere bölge kalkınma idarelerinin rol ve yetkileri güçlendirilecek, yönetim, denetim ve mali yapıları daha da iyileştirilecek.”      

Şimşek, kamuda insan kaynağı kalitesinin artırılması için merkez ve taşra teşkilatı ilişkisinin güçlendirileceğine işaret ederek, “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, pratik eğitimler veren, kamuya personel yetiştiren kamu personeli yetiştirme merkezi olarak yeniden yapılandırılacak” dedi. Şimşek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin hız ve kalitesi ölçülerek performans değerlendirmesi yapılacağını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını da dile getirdi.      

Bütçelerin, kamu hizmet programlarının performansını gösteren daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürüleceğini belirten Şimşek, “Adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla yargılama sürelerinin kısaltılması için ilave tedbirler alınacak. Güvenlik güçlerinin teknik kabiliyet ve kapasitesi arttırılacak.” diyerek sözlerini tamamladı.      

PETRO KİMYA, SAVUNMA SANAYİNDE GÜÇLÜ ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KURULACAK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) alınan tüm kararların ve tedbirlerin tamamıyla büyüme ve istihdam odaklı olduğunu belirterek, “2018 yılı büyüme hedefine ulaşılmasında üretim sektörleri yoluyla hizmetler sektörünün 3,4 puan, sanayi sektörünün 1,1 puan, tarım sektörünün ise 0,3 puanlık katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Elvan, programın özellikle büyümenin ve istihdamın kalitesinin artırmasının ve iş gücünün, yatırımcıların ve girişimcilerin taleplerine uygun bir şekilde dizayn edilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Elvan, programda Sanayi 4.0’a ilişkin özel bir çalışma olup olmadığı sorusuna, “Biz OVP’de Sanayi 4.0 olarak bunu ifade etmedik ama programa baktığınızda şunu göreceksiniz; Özellikle dijital bir sanayi alt yapısı oluşturulmasına yönelik çok ciddi tedbirler ve politikalar var. Organize sanayi bölgelerinde tasarım ve dijital merkezler oluşturacağız, sanayicilerimizin her birine 4.0’a uyum sağlayabilecek bir alt yapıyı kazandıracağız.” karşılığını verdi. OVP’de özellikle ithalat oranlarının yüksek olduğu petro kimya, savunma sanayi gibi alanlarda güçlü araştırma merkezleri oluşturacaklarına dikkati çeken Elvan, “Buralardan çıkan ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik olarak da için ciddi tedbirlerimizi var bunları da uygulamaya koyacağız.” ifadesini kullandı.      

MALİ DİSİPLİNDE KARARLIYIZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal da 2018 ve sonraki yıllarda bütçede mali disipline kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirtti. Ağbal, daha önce bütçede hedeflenmiş açığın 47 milyar lira civarında olduğunu, bunun yılsonu itibarıyla yaklaşık 61 milyar lira seviyesinde kalacağını düşündüklerini belirterek, plan ve programlarını buna göre yaptıklarını söyledi. Söz konusu rakamın daha da altında kalmak için yoğun gayretlerinin olduğunu ifade eden Ağbal yüzde 1,6 olarak hedeflenen bütçe açığının milli gelire oranının yılsonu itibarıyla yüzde 2 seviyesinde kalacağını vurguladı.  Ağbal, Yeni OVP’de bütçe açığının milli gelire oranının 2018 yılında yüzde 1,9’a düşmesini, 2020 yılına gelindiğinde de yüzde 1,6 olmasını hedeflediklerini kaydetti.

 

Ozbekistan Raporu

Kullanıcı girişi

RESİM GALERİSİ

Arama


REKLAM ALANI
Burasını sizin
reklamlarınız
için ayırdık

 

Sayfa tasarımı ve düzenleme Crystal Studio